Det er nærværsfaktorer som gir arbeidsglede !

Arbeidsglede - et hederskronet ord vi benyttet før vi skiftet til mer spesialiserte ord som psykososialt arbeidsmiljø, tydelig kommunikasjon, klare krav og forventninger, karriereplaner, stress og utbrenthet osv. Men arbeidsglede er noe mer enn alle disse enkeltbegrepene. Det er gleden over å være på jobben, gleden over å gjøre det du kan og gjør, gleden ved å utrette noe og nå dine mål samtidig som du utvikler seg selv. Gleden ved å være en del av et team hvor lojalitet og kollegialitet betyr noe. Tenk etter, gleder du deg til å gå på jobben, er jobben et sted for trivsel, utvikling og meningsfylt samvær med andre mennesker? Svarer du ja på dette har du sannsynligvis et lavt sykefravær fordi dine nærværsfaktorer er sterkere enn dine fraværsfaktorer. Det er ikke noe galt i å være syk, men det er noe galt i å bli syk av å gå på jobben. 
   
Nærvær og fraværsfaktorer
Nærværsfaktorer omhandler tilhørighet, lojalitet, kollegialitet, motivasjon, yrkesstolthet, ansvar, å kunne utnytte egne forutsetninger, lederkompetanse og omsorg for hverandre.
Fraværsfaktorer omhandler helse, uforsvarlig miljø, psykisk, fysisk og sosialt, usikkerhet, uforsvarlige ledere, uforutsigbarhet og frykt, jf. §12 i arbeidsmiljøloven.

Vi i Arbeidsglede jobber systematisk med de forhold som bringer arbeidsglede, det er der vårt fokus er og det er der vi har våre metoder og erfaringer.